Innuvate energietechniek BV

Ontwerp en technische voorbereiding van de plaatsing van 110 zonnepanelen op het magazijn van Greiner Bio-One. Onderdeel van het plan is het onderzoeken van de kwaliteit van de huidige dakbedekking, de isolatiewaarde en de renovatiemogelijkheden. Een betere isolatie zorgt immers voor een lagere energierekening. Door constructeur CAE uit Barendrecht zijn de mogelijkheden met het bestaande dak met nieuwe isolatie en zonnepanelen in kaart gebracht.

 

 


Voor het nieuwe pand van Calpe Industrial Products in Barneveld ontwierp Innuvate een superzuinige klimaatinstallatie. Het pand is all-electric ontworpen en wordt verwarmd met opgeslagen warmte vanuit de grond (open wko) en twee warmtepompen. Installatiebedrijf Campus realiseerde de installatie, regelfirma Numan en Kant de regeltechniek. Uniek detail is dat in deze nieuwe installatie volop gebruik gemaakt is van materialen uit het assortiment van Calpe, zoals Lovato frequentieregelaars. Tijdens zomermaanden wordt warmte ingevangen door het magazijn van Calpe te koelen. Hierdoor wordt een prettig binnenklimaat gerealiseerd én zomerwarmte opgeslagen voor de komende winter. Met de geplaatste 216 zonnepanelen is het pand volledig energieneutraal.

 

Innuvate adviseerde in dewarmtebedrijf Hengelo 2 verbetering van de waterzijdige inpassing en werking van een hoogtemperatuur warmtepomp van fabrikant Sabroe op een bestaand stadswarmte net. Het stadswarmtenet voedt circa 500 woningen met restwarmte van nabijgelegen industrie. De warmtepomp verhoogt de temperatuur naar 70°C.

 

 

Innuvate maakte het ontwerp, bestek en de leidingnetberekeningen voor de renovatie van de koel- en verwarmingsinstallatie van Greiner Bio-One in Alphen aan den Rijn. De jaarlijkse warmtevraag wordt geleverd met een dubbele scroll-warmtepomp in combinatie met een bodemlus gevuld met het milieuonschadelijke Thermera (betaine). Voor piekvraag staat een kleine cv-ketel stand-by. De bestaande (en uitgefaseerde) R22 airconditioning werd vervangen door watergekoelde fancoil-units welke van koude worden voorzien door het bodemlussysteem. In samenwerking met de installateur en regelfirma werd de installatie uitvoerig gezamenlijk getest en opgeleverd.

 

Innuvate ontwierp voor een nieuwbouwwoning de werktuigbouwkundige installaties. De woning wordt verwarmd met aardwarmte welke wordt opgewerkt tot 35°C door een warmtepomp van Nibe. Voor warm tapwater zijn drie vacuümbuis zonnecollectoren geplaatst met een totaaloppervlak van 12 m² pal op het Zuiden. Met behulp van onze simulatiesoftware is het zonnewarmte systeem in combinatie met een warmtepomp nauwkeurig doorgerekend. Hierdoor is het buffervat precies de juiste omvang waardoor zowel in de zomer als in voor- en najaar nauwelijks naverwarming nodig is. Dit komt precies aangezien deze collectoren een temperatuur van 240°C kunnen maken! Door de aanwezige hydraulische kennis zijn twee pompen en een buffervat uit de standaardschema's van de leverancier geschrapt; hierdoor is deze installatie zeer zuinig met hulpenergie en materiaalgebruik.

 

Innuvate heeft in opdracht van advocatenkantoor Boskamp Willems advocaten een deskundigen onderzoek op een NIBE stand-alone warmtepompinstallatie uitgevoerd. De onderzoeksvraag luidde; 'kan het systeem installatietechnisch goed kan werken en is de warmtepomp goed gekozen voor de woning?' (Uit de praktijk blijkt dat veel individuele warmtepompen hun besparing niet halen vanwege de hydraulische toepassing waarin ze gemonteerd worden. Daarnaast blijkt dat (analoog aan utiliteitswarmtepompen) afregelen écht een zuiniger installatie oplevert!)

 

Innuvate heeft een diepgaand onderzoek uitgevoerd bij TMO modemanagement naar het elektraverbruik in de avonduren. Het doel van het onderzoek is het elektra verbruik in de dal-uren omlaag te brengen. De moeilijkheidsgraad van dit project was het grote aantal gebouwen met een eigen HKL, waarbij met creativiteit gebruikers aan bepaalde groepen moesten worden gekoppeld. Innuvate heeft een plan gemaakt met praktische eenvoudig uitvoerbare maatregelen om het energieverbruik terug te dringen.

 

Innuvate optimaliseert in opdracht van Sodexo verwarmings- en koelregelingen van een aantal energie-intensieve gebouwen. Planmatig worden de HVAC-regelingen van verschillende gebouwen  onder de loep genomen en gerelateerd aan het elektraverbruik van dat gebouw. Om tot het gewenste doel te komen verbetert Innuvate de regeltechniek in de regelaars en verzorgt de monitoring van het systeem totdat (gezamenlijk) de goede werking is vastgesteld.

 

 

Innuvate controleerde voor DWA meerdere verwarmingsinstallaties in nieuwbouwwoningen in de wijk Transvaal van Den Haag. De woningen zijn aangesloten op een collectief warmte- en koudenet met warmtepompen en bronnen (energieopslag). Het onderzoek werd uitgevoerd omdat de woningen niet goed warm werden in de wintermaanden.

 

 

 

Waternet heeft een nieuwe warmtepomp geplaatst voor de verwarming van het hoofdkantoor in Amsterdam. Innuvate BV vervulde zowel in het voortraject (tijdens selectie en engineering) als tijdens de uitvoering (vooral regeltechnisch) een adviserende en uitvoerende rol. De resultaten zijn boven verwachting. De nieuwe warmtepomp trekt een significant lagere stroom dan de oude deed, bij een een verbeterde arbeidsfactor. De COP (ofwel Coëfficient of Performance) steeg met een factor 1,7 in deellast bedrijf. In vollastbedrijf is de COP ongeveer 1,2 punt hoger dan de oude machine. Het regeltechnisch testen en afstellen van deze installatie samen met de installateur en leverancier van de koelmachine is succesvol verlopen.

 

 

Innuvate BV adviseert 20 wko exploitanten en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om meer rendement uit hun wko te halen. Details in de werking kunnen een groot verschil maken op energiebesparing!