Innuvate energietechniek BV

Innuvate maakte het ontwerp, bestek en de leidingnetberekeningen voor de renovatie van de koel- en verwarmingsinstallatie van Greiner Bio-One in Alphen aan den Rijn. De jaarlijkse warmtevraag wordt geleverd met een dubbele scroll-warmtepomp in combinatie met een bodemlus gevuld met het milieuonschadelijke Thermera (betaine). Voor piekvraag staat een kleine cv-ketel stand-by. De bestaande (en uitgefaseerde) R22 airconditioning werd vervangen door watergekoelde fancoil-units welke van koude worden voorzien door het bodemlussysteem. In samenwerking met de installateur en regelfirma werd de installatie uitvoerig gezamenlijk getest en opgeleverd.

 

Innuvate ontwierp voor een nieuwbouwwoning de werktuigbouwkundige installaties. De woning wordt verwarmd met aardwarmte welke wordt opgewerkt to 35°C door een warmtepomp van Nibe. Voor warm tapwater zijn drie vacuümbuis zonnecollectoren geplaatst met

een totaaloppervlak van 12 m² pal op het Zuiden. Met behulp van onze simulatiesoftware is het zonnewarmte systeem in combinatie met een warmtepomp nauwkeurig doorgerekend. Hierdoor is het buffervat precies de juiste omvang waardoor zowel in de zomer als in voor- en najaar nauwelijks naverwarming nodig is. Dit komt precies aangezien deze collectoren een temperatuur van 240°C kunnen maken! Door de aanwezige hydraulische kennis zijn twee pompen en een buffervat uit de standaardschema's van de leveranciers geschrapt; hierdoor is deze installatie zeer zuinig met hulpenergie en materiaalgebruik.

 

Innuvate heeft in opdracht van Boskamp Willems advocaten een deskundigen onderzoek op een NIBE stand-alone warmtepompinstallatie uitgevoerd. De onderzoeksvraag luidde; 'kan het systeem installatietechnisch goed kan werken en is de warmtepomp goed gekozen voor de woning?'. (Uit de praktijk blijkt dat veel individuele warmtepompen hun besparing niet halen vanwege de hydraulische toepassing waarin ze gemonteerd worden. Daarnaast blijkt dat (analoog aan utiliteitswarmtepompen) afregelen écht een zuiniger installatie oplevert!)

 

Innuvate heeft een diepgaand onderzoek uitgevoerd bij TMO modemanagement naar het elektraverbruik in de avonduren. Het doel van het onderzoek is het elektra verbruik in de dal-uren omlaag te brengen. De moeilijkheidsgraad van dit project was het grote aantal gebouwen met een eigen HKL, waarbij met creativiteit gebruikers aan bepaalde groepen moesten worden gekoppeld. Innuvate heeft een plan gemaakt met praktische eenvoudig uitvoerbare maatregelen om het energieverbruik terug te dringen.

 

Innuvate optimaliseert in opdracht van Sodexo verwarmings- en koelregelingen van een aantal energie-intensieve gebouwen. Planmatig worden de HVAC-regelingen van verschillende gebouwen  onder de loep genomen en gerelateerd aan het elektraverbruik van dat gebouw. Om tot het gewenste doel te komen verbetert Innuvate de regeltechniek in de regelaars en verzorgt de monitoring van het systeem totdat (gezamenlijk) de goede werking is vastgesteld.

 

 

Innuvate controleerde voor DWA meerdere verwarmingsinstallaties in nieuwbouwwoningen in de wijk Transvaal van Den Haag. De woningen zijn aangesloten op een collectief warmte- en koudenet met warmtepompen en bronnen (energieopslag). Het onderzoek werd uitgevoerd omdat de woningen niet goed warm werden in de wintermaanden.

 

 

 

Waternet heeft een nieuwe warmtepomp geplaatst voor de verwarming van het hoofdkantoor in Amsterdam. Innuvate BV vervulde zowel in het voortraject (tijdens selectie en engineering) als tijdens de uitvoering (vooral regeltechnisch) een adviserende en uitvoerende rol. De resultaten zijn boven verwachting. De nieuwe warmtepomp trekt een significant lagere stroom dan de oude deed, bij een een verbeterde arbeidsfactor. De COP (ofwel Coëfficient of Performance) steeg met een factor 1,7 in deellast bedrijf. In vollastbedrijf is de COP ongeveer 1,2 punt hoger dan de oude machine. Het regeltechnisch testen en afstellen van deze installatie samen met de installateur en leverancier van de koelmachine is succesvol verlopen.

 

 

Innuvate BV is vanaf oktober 2015 BRL 6000-21 gecertificeerd voor het beheren en optimaliseren van wko-installaties!

dekra certificering